Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lindbohm, Joni
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy kliinistenmittausten, genomin ja proteomin avulla
Päätös 339568
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 315 888
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Sydän- ja verisuonitaudit (SVT) ovat maailmanlaajuisesti merkittävin syy menetettyihin terveisiin elinvuosiin. Olemme hiljattain osoittaneet, että nykyinen ennaltaehkäisyjärjestelmä ei pystynyt tunnistamaan 40% kaikista SVT-potilaista. Näille potilaille ei siten suositeltu ennalta ehkäisevää lääkitystä, eikä elintapamuutos riittänyt ehkäisemään SVT:a. Tämä tutkimus pyrkii parantamaan SVT:n ehkäisyä yhdistämällä tiedon perimästä sekä plasman proteomimerkkiaineista käytössä oleviin kliinisiin mittareihin. Tutkimus tuo uutta tietoa 1) väestönlaajuisen perimän ja proteomin seulonnan kustannustehokkuudesta SVT:ssa, 2) SVT:n mekanismeista ja uusista turvallisista lääkityskohteista 3) objektiivisesta, plasman proteomimerkkiaineisiin perustuvasta mittarista, jota voidaan käyttää SVT-riskiä vähentävän elämäntapamuutoksen seurantaan.