Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruez, Derek
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Queer-siirtolaisten vastaanottamisen ja kohtaamisen poliittinen maantiede
Päätös 339525
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa lähestytään pohjoismaisia LGBTQ -organisaatioita ja -tiloja kohtaamisen paikkoina, joissa siirtolaisten integraatiopolitiikasta neuvotellaan ja kiistellään. Siinä tutkitaan niitä kohtaamisen paikkoja, joiden kautta siirtolaisten poliittiset subjektiviteetit ilmaantuvat ja muuttuvat sekä sitä, miten queer-tilat toimivat poliittisen osallistumisen ja vastaanoton paikkoina queer-siirtolaisille. Projekti perustuu pohjoismaisten LGBTQ-organisaatioiden haastatteluihin, sekä etnografisiin tapaustutkimuksiin ja osallistavaan valokuvaprojektiin Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Näin on tarkoitus osallistua käynnissä olevaan akateemiseen keskusteluun koskien queer-siirtolaisia ja kohtaamisen maantiedettä, kuten myös valaista pohjoismaisten LGBTQ-tilojen muutosta niin kutsutun ’siirtolaiskriisin’ ja jatkuvasti elpyvän rasistisen, nationalistisen ja populistisen politiikan keskellä.