Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Wang, Linping
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Potyvirusinfektion mahdollistavan isäntä proteiinin muokkaaminen kestävyysgeeniksi viljeltyjen kasvien tuottavuuden lisäämiseksi
Päätös 339436
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 299 886
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Virustaudit ovat maailmanlaajuinen ongelma, jota maatalouteen liittyvä globalisaatio lisää entuudestaan. Erityisesti kolme isoa kasvivirusryhmää, poty-, gemini- ja tospovirukset, uhkaa ruokaturvaa. Hankkeen tavoite on edistää viljelykasvien potyviruskestävyyttä ja ruokakasvien tuotantoa. Potyvirus tarvitsee isäntäkasvin VARICOSE (VCS) nimisen proteiinin infektoidakseen kasvin. Aiomme estää VCS:n ja viruksen välisen vuorovaikutuksen uudella CRISPR-Cas9 teknologian pohjalle rakennetulla genomi tarkkuusmuokkaus (prime editing) teknologialla arabidopsiksessa, tomaatissa ja perunassa. Keskeisiä kysymyksiä arvioitaessa VCS:n toimivuutta ovat saavutetun kestävyyden tehokkuus ja murtumattomuus sekä genomin muokkauksen vaikutukset kasvin normaaliin kasvuun ja elinvoimaisuuteen. Koska peruna on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä viljelykasveista, pidämme myös tärkeänä kehittää tarkkuusmuokkausta perunan jalostukseen ja bioteknologian tarpeisiin.