Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Pohjoisen päätepisteet: Sosio-ekologisesti kestävän kehittämisen ja liikkumisen nykyisyys ja tulevaisuudet arktisessa Fennoskandiassa
Hakija / Yhteyshenkilö Norum, Roger
Päätös 339423
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Rakennan hankkeessani uusia tutkimuksellisia näkökulmia arktisen alueen liikkuvuuden tarkastelemiseksi. Painopisteeni on Fennoskandiassa ja huomioni muuttuvissa paikallisissa ja globaaleissa kestävyyden näkökulmissa koronapandemian jälkeisessä maailmassa. Erittelen turismin kehityspolkuja sekä paikallisille ja kansainvälisille toimijoille niissä varattuja rooleja. Yhdistän käytäntöön perustuvia ja soveltavia näkökulmia kestävyystieteen analysoimalla valittujen tapausten kautta arkista toimintaa ja siihen liittyviä tunteita. Sovellan lisäksi humanistisen ympäristö- ja mediatutkimuksen innovatiivisia lähestymistapoja kestävyystieteen päästäksenis havainnoimaan hiljaisuuden ja visuaalisuuden erilaisia merkityksiä ihmisten toiminnassa. Hankkeeni vahvistaa paikallisten ihmisten osallistumista turismin käytäntöjen määrittelemiseen ja ylläpitämiseen. Luon hankkeessani samalla uusia tulokulmia ihmisten, muiden lajien ja elottoman luonnon välisen kestävän vuorovaikutuksen artikuloimiselle.