Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kudosteknologia gynekologisten laskeumien uutena hoitomahdollisuutena
Hakija / Yhteyshenkilö Sartoneva, Reetta
Päätös 339405
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 274 725
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Synnytinelinlaskeumat ovat erittäin yleisiä ja vaivaavat yli 300 miljoonaa naista ympäri maailman. Ensisijaisesti laskeumat leikataan potilaan omia kudoksia käyttäen mutta tällöin laskeuman uusiutumisriski on korkea. Uusiutuessaan ne operoidaan tavallisimmin sulamattomalla polypropyleeniverkolla, joka aiheuttaa huomattavan määrän ongelmia kuten lantionpohjan kiputiloja ja verkon syöpymistä emättimen seinämän läpi. Tässä projektissa yritämme ratkaista näitä ongelmia kudosteknologian keinoin. Kudosteknologia on monitieteellinen solu- ja biomateriaaliosaamista yhdistävä tieteenhaara, jota on laskeumasovelluksissa hyödynnetty vasta vähän. Tässä projektissa keskitymme kehittämään synteettisiä biohajoavia materiaaleja laskeumien kirurgiseen korjaukseen. Tutkimme biomateriaalien lisäksi erilaisia tekijöitä, joilla tavoittelemme mahdollisimman luonnollisen kaltaista sidekudosta. Onnistuessaan tämä projekti tuo uusia hoitokeinoja synnytinelinlaskeuman hoitoon.