Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Meierhofer, Melissa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Isäntäeliön ekologia määrittää lepakoiden ja niissä esiintyvien taudinaiheuttajien välisen dynamiikan muuttuvassa ilmastossa
Päätös 339265
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 276 508
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Lepakot ovat tärkeitä kansanterveydelle, sillä ne voivat toimia kantajina useille mahdollisesti haitallisille taudinaiheuttajille. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa, jolla voitaisiin kuvata miten lepakon ekologia vaikuttaa niiden kantamien taudinaiheuttajien dynamiikkaan, tai miten ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa tähän. Ymmärtääkseni taudinaiheuttajien esiintyvyyttä ja dynamiikkaa, aion kerätä näytteitä kolmesta eri lepakkolajista, joilla on toisistaan poikkeavat muuttokäyttäytymiset, sekä museonäytteistä että maastossa Suomessa ja Latviassa. Ennustettaessa mahdollisten tautien syntyä on olennaista tietää, miten eri taudinaiheuttajat leviävät voidaksemme tehdä tulevaisuuden taudeista tarkempia leviämismalleja. Ymmärtämällä muuttavien lajien käyttäytymistä ja niiden taudinaiheuttajien koostumuksia, voimme myös varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja niiden myötä muutoksiin riskeissä ihmisen kannalta, kenties seuraavan eläimen välityksellä syntyvän taudin osalta.