Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Folkkyrka och marknadisering i Finland: En empirisk undersökning av teknologiseringen av diskurs och dess praktiska följder för kyrko-organisation och praxis i en föränderlig socioekonomisk kontext
Hakija / Yhteyshenkilö Moberg, Marcus
Päätös 339241
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.08.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 273 003
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Den nya politiska ekonomin som uppstått till följd av spridningen av marknadsorienterade modeller för organiseringen av socialt och kulturellt liv sedan 1980-talet har medfört stora utmaningar för traditionella, institutionella religiösa organisationer. Detta projekt utgör en empirisk undersökning av denna utveckling inom den Evangelisk-lutherska Lutherska kyrkan i Finland på ett såväl diskursivt som praktiskt plan. Projektets huvudsakliga syfte är att lyfta fram och analysera det empiriska sambandet mellan spridningen av marknadiseringsdiskurser och deras konkreta praktiska följder för den finska folkkyrkans självförståelse, organisation och professionella etos. Projektet utvecklar och implementerar ett nytt teoretiskt och multimetodologiskt ramverk för studiet av det empiriska sambandet mellan spridningen av marknadiseringsdiskurs och institutionell religiös förändring.