Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Liikesalaisuus-khimairan analysointi datatalouden aikakaudella
Hakija / Yhteyshenkilö Mylly, Ulla-Maija
Päätös 338849
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Digitalisaation mahdollistamat teknologiat liittyen esineiden internettiin ja tekoälyyn muovaavat merkittävästi yhteiskuntaamme. Näiden teknologioiden avulla kerätään suuria tietomassoja, joita voidaan hyödyntää lukemattomin tavoin. EU:ssa on havaittu tietomassojen hyödyntämiseen sisältyvä potentiaali talouskasvulle. Tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää kuitenkin pääsyä tietomassoihin. Myös kilpailun ja innovaatioiden edistäminen edellyttävät tietomassojen käyttömahdollisuuksien turvaamista. Vastakohtana tiedon avoimuudelle on kuitenkin vast’ikään implementoitu EU liikesalaisuusdirektiivi. Direktiivin sääntöjä on kuitenkin mahdollista tulkita siten, että teknologinen kehitys huomioidaan. Tämä tutkimuksen tavoitteena on analysoida liikesalaisuuksien khimeira-luonnetta immateriaalioikeuksien ja sopimattoman kilpailun sääntelyn välimaastossa. Tutkimuksessa tehdään liikesalaisuussääntelyyn tulkintaehdotuksia, jotka sopivat yhteen datatalouden edellytysten kanssa.