Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruuskanen, Matti
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Maantieteellinen vaihtelu ihmismikrobiomissa ja sen yhteydet ympäristöterveyteen
Päätös 338818
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 259 804
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimushankkeessa selvitetään kuinka maantieteelliset erot suoliston ja ihon mikrobiyhteisöjen koostumuksessa vaikuttavat mikrobiston ja kroonisten sairauksien yhteyksiin Suomesta ja lähialueilta kootuissa väestötutkimuksissa. Yhteyksiä tutkitaan soveltamalla uusimpia spatiaalisen mallinnuksen menetelmiä metagenomisekvenssidataan. Tutkimuksen tuottama tieto auttaa ymmärtämään, miten mikrobisto välittää elinympäristömme ja elintapojemme yhteyttä länsimaissa nopeasti yleistyneisiin kroonisiin sairauksiin, kuten rasvamaksaan, paksusuolen syöpään, sekä allergioihin ja astmaan. Tulokset auttavat kehittämään ja parantamaan ennustavia tautimalleja, kehittämään hoitokeinoja kroonisiin sairauksiin, sekä muuttamaan elinympäristöämme biodiversiteettiä ja ihmisten terveyttä tukevaksi. Hanke toteutetaan Turun yliopistossa yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Lisää tietoja tästä ja muusta tutkimuksestamme löytyy ryhmän verkkosivulta: http://datascience.utu.fi