Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hämälä, Tuomas
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Kokogenomin duplikaatioiden vaikutus sopeutumisen geneettiseen ja genomiseen arkkitehtuuriin
Päätös 338702
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 229 666
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Polyploidia, tila jossa organismin geneettinen materiaali on moninkertaistunut, on tärkeä tekijä monisoluisten lajien evoluutiossa. Polyploidia on erityisen yleistä kasveilla, ja kaikki kukkakasvit ovatkin luultavasti läpikäyneet muinaisia kokogenomin duplikaatioita. Merkittävä osuus kasvilajeista ovat myös altistuneet viimeaikaisille kokogenomin duplikaatiolle, mukaan lukien suurin osa viljelykasveista. Polyplodian evolutiivisen roolin selvittäminen on täten tärkeä tavoite evoluutiobiologiassa, mutta hyöty ulottuu myös maatalouteen. Minä käytän tietokonesimulaatioita, uusia tilastollisia menetelmiä, ja geneettistä sekvenssidataa useista kasvilajeista selvittääkseni miten kokogenomin duplikaatio vaikuttaa hyödyllisten ominaisuuksien taustalla olevaan geneettiseen muunteluun. Tulokset auttavat ymmärtämään polyploidisten lajien pitkäaikaista menestystä sekä mahdollistavat ennustaa miten ilmastonmuutos vaikuttaa polyploidisiin lajeihin.