Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Älykäs luu - Osteoporoottisen murtumariskin ennustaminen syväoppivilla neuroverkoilla
Hakija / Yhteyshenkilö Väänänen, Sami
Päätös 338647
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 200 126
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Osteoporoosi on yleisin luun kestävyyttä heikentävä sairaus. Nykyisin osteoporoosin diagnoosi perustuu kaksienergisellä röntgenabsorptiometrialla (DXA) tehtävään luuntiheysmittaukseen. Mittauksessa kohdealueen luustosta muodostuu kuva, josta algoritmi laskee luuntiheyden. Luuntiheys yksin ennustaa murtumariskiä kuitenkin vain keskinkertaisella tarkkuudella. Tämän Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Lundin yliopiston ja Bernin yliopiston yhteishankkeen tavoitteena on selvittää, miten koneoppimismenetelmillä voitaisiin hyödyntää DXA-kuvasta kaikki murtumariskiä ennustava informaatio. Projektissa hyödynnetään muissa tutkimuksissa sekä potilastyössä kertyneitä suuria kymmenien tuhansien potilaiden kuva-aineistoja. Tutkimus voi parantaa murtumariskin arviointia olemassa olevaa kuvantamistekniikkaa hyödyntäen. Näin projekti voi onnistuessaan parantaa osteoporoosin diagnostiikkaa ja hoitoa aiheuttamatta lisäkustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle