Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Conway, James
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Integriinifosforylaation vaikutus rintasyövän etenemisessä
Päätös 338585
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 269 432
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Syöpä on maailmanlaajuisesti merkittävä sairaus ja levinnyt syöpä yksi suurimmista kuolleisuuden syistä. Syövän leviämistä säätelevät syöpäsolujen vuorovaikutukset ympäröivän kudoksen kanssa. Syöpäsolut käyttävät solunpinnan tarttumisreseptoreja, integriinejä, liikkumiseen, kasvuun ja eloonjäämiseen ja näin integriinit säätelevät kaikkia syövän etenemisen vaiheita. Tässä projektissa hyödynnän mikroskopiaa ja proteomiikkaa integriinien toimintaa säätelevien tekijöiden seulontaan. Lisäksi käytän erilaisia kolmiulotteista kudosta matkivia soluviljelymalleja ja in vivo –kokeita tutkiessani, miten kemialliset muutokset integriineissä vaikuttavat niiden toimintaan syövän etenemisessä. Tutkimuksen tarkoituksen on löytää uusia lääkekehityskohteita rintasyövän leviämisen estämiseen, mutta tutkimuksen tulokset tulevat lisäämään merkittävästi tietoamme myös muiden syöpätyyppien biologiasta.