Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tutkimusaihe Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät
Hakija / Yhteyshenkilö Åberg, Fredrik
Päätös 338544
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 224 416
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Maksatauti muodostaa kasvavan terveysongelman. Maailmalla maksakirroosi on 11. tavallisin kuolinsyy, ja maksasyöpä on neljänneksi tavallisin syöpäkuoleman aiheuttaja. Euroopassa arvioidaan olevan 29 miljoonaa kroonista maksatautia sairastavaa henkilöä. Maksasairaus kehittyy tyypillisesti hiljalleen ilman oireita, minkä vuoksi maksakirroosikin todetaan usein vasta myöhäisessä vaiheessa. Tutkimus perustuu useaan väestötutkimukseen, jossa kattavat terveystiedot yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta. Näistä aineistosta pyritään kehittämään työkaluja ja tapoja tunnistaa korkeassa maksatautiriskissä olevia henkilöitä varhaisessa vaiheessa. Tulosten toivotaan auttavan varhaisvaiheen maksatautiriskin pienentämiseksi tarkoitettujen interventioiden kehittämistä, kohdistaa tarkempi seuranta ja jatkotutkimukset korkean riskin henkilöihin, ja siten parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja kustannustehokkuutta.