Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Antibioottien käytön vähentäminen koirien ja kissojen hengitystiesairauksissa
Hakija / Yhteyshenkilö Viitanen, Sanna
Päätös 338469
Päätöspvm 26.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2025
Rahoitus (€) 223 793
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Antibioottien liiallista käyttöä ja antibioottiresistenssin yleistymistä pidetään tällä hetkellä yhtenä vakavimmista uhkista ihmisten terveydelle. Koska lemmikieläinten antibioottien käytöllä ja antibioottiresistenssillä on suora vaikutus ihmisiin, jotka elävät samassa taloudessa eläinten kanssa, on erittäin tarpeellista löytää keinoja vähentää antibioottien käyttöä myös lemmikkieläimillä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on löytää keinoja vähentää antibioottien käyttöä koirien ja kissojen hengitystiesairauksissa. Hankkeen ensimmäinen osatyö etsii uusia diagnostisia testejä, joilla voitaisiin erotella bakteeriperäiset hengitystieinfektiot muista ei-bakteeriperäisistä hengitystiesairauksista joilla on samanlainen oirekuva. Tutkimuksen toisessa osatyössä pyritään selvittämään uusiutuvan bakteeriperäisen keuhkokuumeen taustasyitä irlanninsusikoirilla.