Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mantere, Tuomo
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Genomin optinen kartoittaminen rakenteellisten muutosten tunnistamiseksi perinnöllisen rintasyöpäalttiuden ja selvittämättömien geneettisten sairauksien taustalta
Päätös 338374
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 295 789
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja sairastumisriskiin vaikuttavat voimakkaasti perinnölliset alttiustekijät. Tunnetut alttiusgeenit selittävät yhä vain alle puolet rintasyövän perinnöllisestä taustasta, joten uusien rintasyövälle altistavien perinnöllisten geenivirheiden ja niiden vaikutusmekanismien tunnistaminen on tärkeää. Tämä auttaa kehittämään riskimalleja ja diagnostisia tutkimuksia sekä viime kädessä myös rintasyövän yksilöllistä hoitoa. Tässä tutkimuksessa etsitään rintasyövälle altistavia geenimuutoksia lukuisten pohjoissuomalaisten rintasyöpäpotilaiden DNA-näytteistä. Tätä varten tutkimuksessa pystytetään ja hyödynnetään uusimpia genomiikan menetelmiä, jotka kykenevät tehokkaasti tunnistamaan genomin rakenteellisia muutoksia. Samoja tutkimusmenetelmiä voidaan hyödyntää laajasti myös selvittämättömissä geneettisissä sairauksissa ja syöpänäytteiden tutkimisessa. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa syöpägenetiikan ja tuumoribiologian laboratoriossa (Biocenter Oulu).