Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sliz, Eeva
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Ihmisen aineenvaihdunnan multiomiikkatutkimus kardiometabolisten sairauksien ymmärtämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi
Päätös 338229
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 246 220
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kardiometaboliset sairaudet, kuten sepelvaltimotauti, aivohalvaus ja diabetes, ovat yleisimpiä kuolinsyitä Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Uusien hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiseksi on ymmärrettävä paremmin tarkat molekyylimekanismit sekä tunnistettava merkkiaineet, joilla on kausaalinen syy-yhteys sairauksien synnyssä. Sydäntautiriskiä arvioidaan perinteisesti mittaamalla veren kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet, ja käytössä olevat lääkeaineet on kohdennettu samoihin lipideihin. Lipidimetabolia on kuitenkin monimutkainen järjestelmä eikä siihen liittyviä yksityiskohtaisia molekyylimekanismeja täysin ymmärretä. Tässä projektissa analysoidaan genotyyppitietoa ja laaja-alaista metabolomiikkadataa, joka kattaa ~1000 verenkierron eri aineenvaihduntatuotetta. Tämän uniikin aineiston avulla on mahdollista tutkia ihmisen aineenvaihduntaa sääteleviä yksityiskohtaisia molekyylireittejä ja tunnistaa uudenlaisten lääkehoitojen kohteeksi soveltuvia verenkierron merkkiaineita.