Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Helariutta, Yrjö
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hiilinieluefektin kehitysbiologia
Päätös 336727
Päätöspvm 16.12.2020
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 798 750
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Vuosina 2013-17 toimin akatemiaprofessorina ja sen lisäksi sain tuntuvaa lisärahoitusta Euroopan tutkimusneuvostolta (ERC) seka Cambridgen yliopistolta jossa toimin professorina. Tänä aikana pystyin radikaalisti syventamaan kasvien johtosolukkojen kehitykseen liittyvaa perustutkimustani lituruoho -mallikasvilla (Arabidopsis thaliana) mutta samalla pystyin myos avaamaan elinvoimaisen tutkimuksen suuntautuen puuvartisten kasvien kehitykseen yhdessä Luonnonvarojen tutkimuskeskuksen kanssa (LUKE). Haen nyt akatemiaprofessuurille jatkokautta. Perustutkimukseni (nyt kokonaan Suomessa) tulee suuntautuman entista selvemmin nilan kehityksen ja toiminnan ymmartamiseen. Toisaalta jatkan puuvartisten kasvien tutkimuksen (erityisesti taloudellisesti merkittävän koivun geneettisen tutkimuksen) integroimista muiden yhteiskunnallisesti relevanttien tahojen kuten metsänjalostuksen ja puun materiaalitieteen kanssa.