Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ihalainen, Pasi
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Poliittinen edustuksellisuus. Parlamentin ja kansan väliset jännitteet vallankumousten aikakaudelta 2000-luvulle
Päätös 336709
Päätöspvm 16.12.2020
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 798 750
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme historiallisia ja tämän päivän tapoja rakentaa, haastaa ja luoda uudelleen parlamentaarisen päätöksenteon oikeutusta kansanedustuksesta ja -suvereniteetista käydyn poliittisen keskustelun kautta. Analysoimme kansanedustuksen ja parlamentin suvereniteetin käsitteille annettuja merkityksiä vallankumousten aikakaudelta nykypäiviin empiirisesti, aikalaisten kielenkäyttöä arvostaen. Kaukoluemme laajoja digitalisoituja parlamenttilähteiden kokoelmia Alankomaista, Belgiasta, Britanniasta, Irlannista, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Tanskasta paikantaaksemme keskusteluja kontekstoivaa lähilukua varten. Taustoitamme kansansuvereniteetin ja parlamenttiedustuksen välisiä jännitteitä ja osoitamme enemmän ja vähemmän onnistuneita tapoja oikeuttaa edustuksellinen demokratia kansansuvereniteetin ja edustuksen käsitteillä erilaisissa kriisitilanteissa.