Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Muinonen, Karri
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Planeettakunta sironneessa valossa
Päätös 336546
Päätöspvm 16.12.2020
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 798 750
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Valo siroaa ja absorboituu käytännössä kaikissa aineen ja sähkömagneettisen säteilyn systeemeissä. Tämän vuorovaikutuksen mittaaminen, havainnointi ja teoreettinen mallintaminen tarjoavat tietoa systeemin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista aina aallonpituuden murto-osien pituusskaalaan saakka. Projektissa kehitetään suoria ja käänteisiä numeerisia sekä kokeellisia sirontamenetelmiä kosmisten pölyhiukkasten monen skaalan väliaineille, joissa on rakenteellisia piirteitä yli kuuden kertaluvun alueella. Planetaaristen kohteiden kuten asteroidien, Phobos-kuun, Merkuriuksen, planeetta Maan ja eksoplaneettojen havaintoja tulkitaan malleilla ja mittauksilla. Projekti huipentuu ESA:n Gaia-mission sekä maanpäällisten observatorioiden, kuten Pohjoismaisen optisen kaukoputken ja Euroopan eteläisen observatorion ainutlaatuisten asteroidihavaintojen tulkintaan ultravioletin, näkyvän ja lähi-infrapuna-alueen valon aallonpituuksilla.