Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Marjomäki, Varpu
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe COVID19 infektiota estämään kalpaiini-inhibiittoreilla
Päätös 336487
Päätöspvm 24.06.2020
Rahoituskausi 01.07.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 249 592
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tehokas rokote COVID19-epidemiaa aiheuttavan SARS-koronaviruksen taltuttamiseksi voi viedä pitkän aikaa. Samoin on epäselvää tuottaako rokote riittävää immuniteettia. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää kehittää lääkkeellisiä hoitoja joilla voidaan lievittää pahimpia infektion oireita ja vähentää virusinfektiota kudoksissa. Tässä projektissa kehitetään antiviraalihoitoa perustuen kalpaiiini-proteaasien inhibointiin. Omissa tutkimuksissamme olemme näyttäneet, että kalpaiini-inhibiittorit estävät sekä tutkimiemme enterovirusten omaa 3C-proteaasia sekä isäntäsolun kalpaiiniproteaaseja jotka molemmat pystyvät pilkkomaan viruksen polyproteiinia ja edistämään siten infektiota. Hypoteesimme on että kalpaiinientsyymit toimvat koronainfektiossa samalla tavalla ja ottavat osaa viruksen polyproteiinin prosessointiin. Lisäksi uskomme aiempien tulosten perusteella, että kalpaiinii-inhibiittorit voivat myös suoraan inhiboida viruksen proteaasia tarjoten siten tehokkaan antiviraalin COVID19:lle.