Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Varjosalo, Markku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Koronaviruksen ja isäntäsolun interaktiot lääkekehityksen perustana - optimointi ja hyväksikäyttö
Päätös 336470
Päätöspvm 24.06.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 404 291
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Viime marraskuussa julkaistiin tieto uudenlaisen koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Kukaan ei silloin olisi voinut ennustaa kuinka laajasti tämä virus (SARS-CoV-2) leviäisi ympäri maapallon lähes jokaiseen maahan mukaan lukien Suomi. Tässä projektissa neljä ryhmää Helsingin ja Itäsuomen Yliopistoista suunnittelevat tutkivansa molekyylejä jotka voisivat modifioida viruksen lisääntymistä ihmisissä. Konsortion jäsenillä on laaja osaamiskirjo alkaen virologiasta ja proteiini-proteiini interaktioiden tutkimisesta rakennebiologiaan ja lääkekehitykseen. Tulemme käyttämään monitieteistä lähestymistapaa ja testata lääkeaineita jotka on jo hyväksytty lääkeaineiksi. Ihmisen proteiineja vastaa jo kehitettyjä lääkeaineita ja niiden yhdistelmiä testataan uudessa yhteydessä eli tässä tapauksessa estämään viruksen monistumista. Tämä jo tunnettujen lääkeainemolekyylien testaaminen uuteen tarkoitukseen on paljon nopeampaa kuin kokonaan uusien molekyylien kehittäminen.