Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saksela, Kalle
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Adenovirusvektoriin perustuva COVID-19 rokote
Päätös 336425
Päätöspvm 24.06.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 392 602
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeemme tavoite on pikaisesti kehittää tehokas ja turvallinen COVID-19 rokote, jonka teollinen valmistus Suomessa on mahdollista. Hanke perustuu viruspohjaiseen Ad5-geeninkuljetusvektoriin, jonka avulla COVID-19 virukseen kohdistuvan immuunipuolustuksen käynnistävää viruksen S-proteiinia tuotetaan rokotettavissa. Ad5-vektoriteknologiaa on tämän konsortion toimesta Suomessa jo pitkään kehitetty ja menestyksellä hyödynnetty syövän ja verisuonitautien geenihoitojen huippututkimukseen sekä laajoissa potilasjoukoissa tehdyissä kliinisissä hoitokokeissa. Hankkeemme on jo hyvässä vauhdissa ja lupaavimmaksi arvioitu Ad5-pohjainen COVID-19 rokoteaihio on tuotantovaiheessa ja kesällä valmis koe-eläimissä testattavaksi. Mikäli tutkimus saa anotun rahoituksen, tullaan siinä kehittämään ja testaamaan useampia rokoteaihioita, joista parhaaksi osoittautuva viedään vaadittavien ihmiskokeiden viimeisen vaiheen (ns. faasi 3) valmisteluun asti. .