Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ovaskainen, Otso
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Globaalin Biodiversiteettidynamiikan Ennustava Mallintaminen
Päätös 336212
Päätöspvm 16.12.2020
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 798 750
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä hanke tuottaa uutta tietoa globaalista biodiversiteetistä, mukaan lukien lajien nykyinen levinneisyys, biodiversiteetin dynamiikkaan vaikuttavat tekijät, sekä ympäristönmuutoksen aiheuttaman biodiversiteetin muutoksen ennustaminen. Tuotamme aiempaa huomattavasti kattavampia ja systemaattisempia aineistoja erityisesti sienten ja niveljalkaisten esiintymisestä. Nämä lajiryhmät muodostavat suuren osan biodiversiteetistä, mutta niistä ei juurikaan ole olemassa systemaattisesti kerättyjä globaalisti relevantteja aineistoja. Hyödynnämme uusia menetelmiä biodiversiteetin kustannustehokkaaseen ja automatisoituun kartoittamiseen, kuten sienten tunnistamisen ilmanäytteistä DNA-menetelmien avulla. Yhdistämme globaalin biodiversiteetin kartoittamisen aineistojen tulkintaan tarvittavien tilastollisten menetelmien kehittämiseen. Hanke osoittaa että biomonitoroinnissa on mahdollista siirtyä indikaattori-pohjaisista lähestymistavoista kokonaisten lajiyhteisöjen automaattiseen seurantaan.