Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salmela-Aro, Katariina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe TeensGoGreen - Emotional, cognitive, behavioral and social consequences of climate change for youth development
Päätös 336138
Päätöspvm 16.12.2020
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 798 750
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Nuorten hyvinvointi ja ilmastonmuutos on uusi ja nouseva tutkimusalue. Tutkimme kansainvälisessä kontekstissa ilmastonmuutoksen vaikutuksia nuorten emotionaaliseen, kognitiiviseen, motivaationaliseen, toiminnalliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Tavoitteena on paljastaa ilmastonmuutoksen sekä positiivisia (kuten voimaantuminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus) että negatiivisia (kuten ilmastonmuutos stressi ja ahdistus) vaikutuksia nuorten kehitykseen pitkittäistutkimuksen, intensiivisen kokemusotannan, ja sosiaalisten verkostojen avulla. Luomme myös uuden sukupolven interventio-ohjelman. Keskeisenä tavoitteena on luoda uusi monitieteinen kansainvälinen tutkijasukupolvi.