Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pihlajamäki, Heikki
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Varhaismoderni koloniaalinen oikeus vertailussa: Alankomaat, Englanti, Espanja ja Portugali (CoCoLaw)
Päätös 336087
Päätöspvm 16.12.2020
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 798 750
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan vertailevan oikeushistorian keinoin varhaisen uuden ajan keskeisten siirtomaavaltojen (Englanti, Alankomaat, Espanja ja Portugali) merentakaisia oikeudellisia ratkaisuja. Tutkin siirtomaiden oikeusjärjestyksiä kahdessa kontekstissa: historiallinen jatkumo liittää tarkasteltujen alueiden oikeudelliset järjestelyt siirtomaavaltojen keskiaikaiseen oikeuteen ja varhaismoderni konteksti eurooppalaiseen oikeuskehitykseen. Projektin hypoteesin mukaan siirtomaaoikeudelliset järjestelyt riippuivat läheisesti siitä, millaisia kolonisaatiostrategioita eri siirtomaavallat olivat valinneet. Projektin läpimurtopotentiaali on kahtaalla. Tarkastelen ensinnäkin tutkimuskohdettani kahdessa edellä mainitussa kontekstissa, mikä on täysin uutta. Toisaalta vertailen eri siirtomaaoikeuksia toisiinsa, mitä myöskään ei tässä laajuudessa ole ennen tehty. Projektin metodi on kulttuurisesti kontekstualisoiva ja vertaileva.