Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Antarktiksen lumen ja merijään pinnankarkeuden määritys lasermittauksin satelliittipohjaisten albedo- ja altimetriahavaintojen kehittämiseksi
Hakija / Yhteyshenkilö Riihelä, Aku
Päätös 335986
Päätöspvm 10.11.2020
Rahoituskausi 01.01.2021 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 379 369
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Antarktiksen mannerjäätikkö ja merijää ovat tärkeitä Maapallon ilmastojärjestelmän osia. Niiden tilan seuraaminen satelliittihavainnoin vaatii laajaa ymmärrystä erilaisista havaintoihin vaikuttavista tekijöistä, mutta tällä hetkellä tunnemme huonosti lumen ja jään pinnankarkeuden vaikutusta satelliittimittauksiin. Tämä puute lisää merkittävää epävarmuutta esimerksisi Antarktisen merijään paksuuden mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa mitataan Antarktiksen lumi/jääpintojen pinnankarkeus huippuluokan laserskannausmenetelmin paikan päällä Aboa-tutkimusasemalla. Tulokset yhdistetään satelliittihavaintoihin sekä Aboalla tehtäviin fysikaalisiin ja optisiin mittauksiin lumen ja merijään rakenteesta. Tulokset tulevat parantamaan merkittävästi satelliittihavaintojen laatua ja tarkkuutta ja siten johtavat parempiin ennusteisiin Antarktiksen lumen ja jään tulevaisuudesta.