Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Perustuotannon rautarajoitteisuus Eteläisellä valtameren merijään reunavyöhykkeellä- bakteerien merkitys raudan kierrossa. (IMICROBE)
Hakija / Yhteyshenkilö Kaartokallio, Hermanni
Päätös 335692
Päätöspvm 10.11.2020
Rahoituskausi 01.01.2021 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 563 602
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Rauta on valtamerten kasviplanktontuotannolle tärkeä mikroravinne. Eteläisellä valtamerellä laajat alueet ovat vähätuottoisia raudan puutteen vuoksi vaikka muita ravinteita on paljon. Raudan saatavuus vähenee kauempana mantereesta ja kasvaa taas vuodenaikaisen merijään vyöhykkeellä sillä jäästä vapautuu rautaa. Bakteerit ovat tehokkaita ottamaan ravinteita hyvin matalissa pitoisuuksissa ja avoimella valtamerellä bakteerit sisältävät suurimman osan eliöiden raudasta. Monet pienet yksisoluiset planktonlevät ovat miksotrofisia eli ne voivat laiduntaa rautapitoisilla bakteereilla ja samaan aikana yhteyttää. Tätä reittiä raudalle ei tunneta hyvin. IMICROBE-hanke tutkii tutkimusalukselta käsin bakteeriraudan merkitystä Eteläisen valtameren perustuotannolle subtrooppiselta merijäävyöhykkeelle. Hankkeessa tutkitaan bakteerien kykyä raudan ottoon molekyylitasolla, miksotrofisten alkueliöiden runsautta ja saalistusta ja yhdistetään tulokset edistyneen numeerisen mallinnuksen kanssa