Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Eloranta, Jari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Pohjoismaiset fiskaalivaltiot 1500-luvulta 2000-luvulle - siirtymät sotilasvaltioista hyvinvointivaltioihin
Päätös 334450
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa analysoidaan pohjoismaisten fiskaalivaltioiden kehitystä esimodernin ajan sotilasvaltioista, joilla oli rajoitetusti valtiollista kapasiteettia, moderneiksi hyvinvointivaltioiiksi sekä tarkastellaan mitkä tekijät vaikuttivat pohjoismaisten kehityspolkujen muodostumiseen. Erityisesti analysoimme projektissa Ruotsin ja Suomen pitkän aikavälin fiskaalista kehitystä sekä miten fiskaalivaltion muotoutuminen vaikututti yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin.