Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaakinen, Johanna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Immersiiviseen kirjallisuuskokemukseen liittyvät emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit
Päätös 334266
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.01.2021 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hyvä kirja voi tempaista mukaansa ja tuottaa lukijalleen monenlaisia tuntemuksia. Stephen Kingin romaanin tapahtumat voivat saada ihon kananlihalle ja kirjan jännitys sydämen pamppailemaan. Uppoutuminen tekstiin eli immersio riippuu monesta tekijästä, joista yksi tärkeimmistä on koetut emootiot. Tekstien ymmärtämistä on tutkittu paljon kognitiivisesta näkökulmasta, mutta tunteiden merkitystä ei ole aiemmin tutkittu eikä immersioon liittyviä psykologisia prosesseja juurikaan tunneta. Tässä hankkeessa selvitetään immersioon vaikuttavia emotionaalisia ja kognitiivisia tekijöitä käyttämällä laboratoriomenetelmiä, kuten silmänliikkeiden, pupillin koon, silmänräpäytysten, sydämen sykkeen, ihon sähkönjohtavuuden ja aivosähkökäyrien mittaamista. Tavoitteena on kehittää teoria, joka kuvaa kirjallisuuteen uppoutumisen mekanismeja. Tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös muissa konteksteissa, kuten taiteen, elokuvien, videopelien ja virtuaalitodellisuuden tutkimiseen.