Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koskinen-Koivisto, Eerika
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Aistimelliset ja materiaaliset muistot: Tutkimus omaelämäkerrallisesta materiaalisuudesta
Päätös 334247
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 479 930
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa tutkimme muistoesineisiin liittyviä merkityksiä omaelämäkerrallisena materiaalisuutana eli henkilökohtaisten muistojen ja esineiden yhteenkietoutumina. Tutkimus keskittyy aistimellisiin ja materiaalisiin muistoihin ja siihen, miten muistoesineisiin liittyvät ruumiilliset kokemukset muokkaavat identiteettejä ja kuulumista paikkaan. Tarkastelemme muistoesineiden kiinnittymistä elämänhistorioihin, joihin on liittynyt erilaisia kokemuksia muutoista ja arjen uudelleenorganisoinnista uudessa maassa tai paikassa. Tutkimuksessa sovellamme etnografisia menetelmiä. Projektissa luodaan uudenlainen lähestymistapa arjen materiaalisuuden tarkasteluun henkilökohtaisen muistin näkökulmasta.