Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oinas, Elina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Viljan till relevans - förhoppningar om vetenskapens roll i finländsk-afrikanska forskningssamarbetsprojekt i biomedicin och genusvetenskap
Päätös 334218
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Forskningsprojektet "Viljan till relevans - ideal i finländsk-afrikanska forskningssamarbetsprojekt i biomedicin och genusvetenskap" studerar olika förväntningar hos beslutsfattare, tjänstemän, forskare, studenter, aktivister, media och den stora allmänheten i Finland, gällande den akademiska kunskapsproduktionens relevans i samhället. Fokus är på två discipliner, biomedicin och genusforskning, i samarbetsprojekt i Afrika. Tre underprojekt, om vaccinforskning, policydialog samt genusforskning, använder olika kvalitativa datamaterial. Etnografi, intervjuer, minnesarbete, media-analys samt diskursanalys av offentliga textdokument utförs. Projektets resultat gagnar både beslutsfattare, civilsamhället, samarbetsprojekt samt forskarsamfundet och möjliggör en större förståelse av hur olika förväntningar bättre kan mötas. Projektet svarar på det aktuella behovet av djupare kännedom och bättre praktiker i globala samarbetsprojekt, särskilt med fokus på Afrika.