Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mäkelä, Pekka A
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Robotiikan ja tekoälyn eettiset riskit ja vastuukysymykset
Päätös 333873
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 471 501
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii vastuullista tekoälyn kehitystä ja käyttöä. Tekoälysovellukset ja robotit ovat nopeasti yleistymässä käyttötarkoituksiin, joissa ne vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Joissakin tilanteissa automatisaatio tekee haitallisten seurausten ennustamisen mahdottomaksi. Tekoälyn käytön riskejä voi yrittää minimoida kahdella tavalla: 1) rajoittamalla käyttöä eettisin perustein tai 2) tekemällä algoritmeista sellaisia, että ne tunnistavat eettisesti latautuneet tilanteet toiminnassaan. Teemoista käyty keskustelu kohdistuu yleensä tulevaisuuden uhkakuviin ja mahdollisuuksiin ja jättää välittömät ongelmat huomiotta. Projektimme siirtää huomion konkreettiseen, olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa odottavaan teknologiaan ja sen käyttöön. Tutkimme, mitä huolenaiheita nykyisiin tekoälysovelluksiin liittyy (erityisesti terveydenhuollon alalla) ja millaisia konkreettisia tavoitteita tekoälysuunnittelulle tulisi antaa, jotta sovellukset kykenisivät huomioimaan eettisiä riskejä.