Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laakso, Minna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Intersubjektiivinen yhteisymmärrys epätyypillisessä vuorovaikutuksessa. Vertaileva tutkimus korjausjäsennyksestä keskusteluissa, joissa osanottajilla on kognitiivisia, kielellisiä, motorisia tai aistien toimintoihin liittyviä kommunikoinnin häiriöit
Päätös 333858
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 479 875
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan yhteisymmärryksen yllä pitämistä epätyypillisissä keskusteluissa, joissa osanottajina on henkilöitä, joilla on kommunikoinnin häiriöitä. Tutkitut häiriöt ovat kognitiivisia (autismi, dementia), kielellisiä (afasia, kehityksellinen kielihäiriö), puhemotorisia (dysartria) sekä sensorisia (kuulovika). Tutkimme keskusteluista puhujien oman puheen korjauksia sekä kuulijoiden toisen henkilön puheeseen kohdistuvia korjausaloitteita. Epätyypillisiä keskusteluja verrataan tyypillisiin keskusteluihin, sekä tehdään suomen- ja englanninkielisten keskustelujen välisiä vertailuja. Tulokset tuovat uutta tieteellistä tietoa eritasoisten kommunikoinnin ongelmien käsittelystä vuorovaikutuksessa. Tulosten perusteella voidaan ohjata keskustelukumppaneita huomioimaan ja käsittelemään keskustelun ongelmia sekä kehittää keskusteluinterventioita kommunikoinnin häiriöistä kärsiville henkilöille.