Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Loukusa, Soile
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Pragmaattinen kommunikaatio ja sen yhteydet mielen teoriaan ja toiminnanohjaukseen tyypillisessä kehityksessä ja autismikirjon häiriössä. Suomalaisten ja italialialaisten lasten kulttuurrien välinen monimenetelmätutkimus.
Päätös 333672
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän hankkeen tarkoituksena on tutkija laaja-alaisesti monimenetelmäisellä lähestymistavalla 4–8-vuotiaiden 170 suomalaisen ja 170 italialaisen tyypillisesti kehittyneen lapsen sekä 30 suomalaisen ja 30 italialaisen autismikirjon lapsen pragmaattisia kommunikaatiotaitoja. Lisäksi tarkoituksena on tutkia pragmaattisen kommunikaation, mielen teorian ja toiminnanohjauksen kehityksen välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on myös verrata suomalaisten ja italialaisten lasten pragmaattisia taitoja, jotta ymmärtäisimme paremmin erilaisten kulttuuristen kontekstien vaikutukset pragmaattisen kyvyn kehityskaareen. Tämä tutkimus antaa meille uutta tietoa monimutkaisesta pragmaattisesta kehityksestä ja siitä, miten laaja-alaisia pragmaattiset vaikeudet ovat autismikirjossa. Tämä tutkimus lisää myös tietoa universaaleista ja kulttuuriin sidoksissa olevista pragmaattisten taitojen piirteistä tyypillisessä kehityksessä ja autismikirjon häiriössä.