Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heiskanen, Eva
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Energiamurroksen jännitteet kansalaisten arjessa
Päätös 333556
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 360 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tarkastellaan energiamurroksen tuomia haasteita kansalaisten arkeen sekä mahdollisuuksia ylittää nämä haasteet. Tutkimme näitä haasteita neljässä aiemman tutkimuksen esiin nostamassa tapauksessa: (1) liikenteen sähköistymisen yhdenvertaisuusvaikutukset, (2) energiayhtiöiden ja kuluttajien muuttuvat suhteet, (3) energiatehokkaiden älyrakennusten käyttäjät sekä (4) korjaustarpeessa olevien rakennusten vähävaraiset omistajat. Empiirisen tutkimuksemme kautta käsitteellistämme osaamisen ja osallisuuden välistä suhdetta tutkimalla miten energian käytön ja tuotannon edellyttämä uusi osaaminen liittyy tiettyihin käytäntöihin sekä luo identiteettejä ja osallistumisen käyttömahdollisuuksia ja -rajoitteita. Akateemisen panoksen lisäksi tuotamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta työpajojen, tapaamisten, mediaesiintymisten ja julkisten keskustelutilaisuuksien avulla esitellessämme uusia tapoja varmistaa kansalaisten osallisuus energiamurrokseen.