Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lähdesmäki, Merja
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Paikallisyhteisöjen ja yritysten kohtalonyhteys
Päätös 333447
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys on koetuksella. Väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä palveluverkon harveneminen edellyttävät uusia toimintamalleja ja yritysten aktiivista roolia paikallisyhteisöjen elinvoiman turvaamisessa. Maaseudulla toimivat pk-yritykset ovat juurtuneet toimintaympäristöönsä monin tavoin. Tämä tuo hyötyjä sekä yrityksille että yhteisöille, mutta edut voidaan menettää, mikäli vuorovaikutus ei toimi.Tutkimuksessa tarkastellaan, miten yritysten kokema sosiaalinen välimatka paikallisyhteisöön heijastuu niiden käsityksiin vastuusta, miten yritysten ja yhteisön välinen suhde rakentuu osana kotiseudun kokemista sekä miten uusien toimintamallien kuten yhteisölähtöisen yrittäjyyden ehdoista neuvotellaan paikallisesti. Tutkimusaineisto kerätään yrityskyselyn, haastattelujen sekä etnografisen kenttätyön avulla. Tutkimus tuottaa uutta tietoa yritysten ja paikallisyhteisöjen välisestä suhteesta sekä tukee maaseutuyhteisöjen ja pk-yritysten kehittämistä.