Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rautio, Pauliina
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Kansalaisia rottien kanssa Kansalaistieteestä kohti ei-ihmiskeskeistä kasvatusta yhteistyössä nuorten ja haastavien kaupunkikumppanien kanssa (CitiRats)
Päätös 333438
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
CitiRats on luonnontieteitä ja kasvatustieteitä yhdistävä hanke, joka toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Tavoitteena on kehittää ja tutkia taitoja havaita yhteisöjen monilajisuutta sekä kykyä kuvitella vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia. Näin pyritään myös kyseenalaistamaan yhteiskuntaa ja kasvatusta määrittävä ihmiskeskeisyys. Tälle on tarvetta sillä kestävän yhteiselon haasteet muuttuvassa maailmassa ovat osa lasten ja nuorten arkea nyt, mutta kasvatus ja koulutus etenevät hitaasti ihmiskeskeisyyden haastamisessa. CitiRats tuottaa tietoa ja ratkaisuja ainutlaatuisella kolmivaiheisella tutkimuksella: tutkijat, nuoret (iältään 13-15) ja asiantuntijat käyvät yhdessä läpi kolme tutkimusvaihetta, joissa käytetään menetelmiä luonnontieteistä, ihmistieteistä ja taiteesta. Näin tuotetaan uutta tietoa nuorten omista kaupunkiyhteisöistä monen lajin yhteisöinä sekä tietoa siitä kuinka nuoret parhaiten oppivat kestävästä yhteiselosta ja kykenevät kuvittelemaan vaihtoehtoja.