Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pappila, Minna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta Arktisilla alueilla
Päätös 333231
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 230 080
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutoksen hillintä, biodiversiteetin suojelu ja hyvinvoivat paikallisyhteisöt ovat osa globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita. Pyrkiessään vastaamaan näihin haastaeisiin etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat kehittäneet erilaisia sertifiontijärjestelmiä. Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, kenen etua ne palvelevat ja millaisia ovat niiden vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämän projektin tavoitteena on arvioida PEFC, FSC ja MSC sertifiointijärjestelmien vaikuttavuutta biodiversiteetin suojelun, ilmastonmuutoksen hillitseminsen ja paikallisyhteisöjen näkökulmasta. Järjestelmien toimivuutta tarkastellaan Suomessa ja Venäjällä arvioimalla järjestelmien päätöksenteko- ja auditointimenetelmiä, suhdetta kansalliseen lainsäädäntöön sekä sertifiointistandardien sisältöä. Tutkimus perustuu sekä kirjalliseen aineistoon että asianosaisten tahojen haastatteluihin Suomessa ja Venäjällä.