Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Silvennoinen, Heikki
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen
Päätös 333025
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Koulutuspolitiikan tutkimus hallintavallan näkökulmasta on yleensä keskittynyt tarkastelemaan politiikkadokumentteja, päätösasiakirjoja, strategioita ja ohjelmia. Politiikkojen vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään ja kokemuksiin on tutkittu vähemmän ja vaihtelevalla menestyksellä. Politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutukset eivät ole yksinomaan tavoitteiden mukaisia. Ei-aiottuja seurauksia voidaan jäsentää "neuroottisen kansalaisen" käsitteen avulla. Hankkeessa analysoidaan, miten erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa olevat ihmiset kokevat elinikäisen oppimisen politiikan yksilöön kohdistuvat vaatimukset ja paineet itsensä jatkuvaan kehittämiseen, ja miten yksilöt käsittelevät ja suoriutuvat jatkuvan oppimisen vaatimuksista. Näitä kokemuksia, paineita ja huolenaiheita tutkitaan kolmen aineiston avulla: 6000 henkilön surveyaineistolla, 30 ihmisen haastatteluaineistoilla ja mediatekstiaineistolla.