Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raunio, Tapio
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Presidentit vallan kahvassa: vertaileva tutkimus poliittisesta johtajuudesta ja poliittisen järjestelmän legitimiteetistä viidessä Euroopan valtiossa
Päätös 333013
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tarkastellaan presidenttien vallankäyttöä Liettuassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa ja Suomessa. Tutkimuksessa analysoidaan presidenttien ja pääministerin yhteistoiminnan muotoja ja kysytään miten ne vaikuttavat valtioiden poliittiseen johtajuuteen sekä poliittisen järjestelmän legitimiteettiin. Lähtökohtana on, että vakiintunut yhteistoiminta myötävaikuttaa päätöksenteon vakauteen ja kansalaisten luottamukseen poliittisiin instituutioihin. Hanke tuottaa runsaasti uutta ja monipuolista aineistoa presidenttien roolista. Se myös auttaa tunnistamaan toimivia yhteisjohtajuuden käytäntöjä. Tämä on erityisen tärkeää huomioitaessa varsinkin useiden Itä- ja Keski-Euroopan valtioiden demokratisoitumiseen ja poliittiseen johtajuuteen liittyvät haasteet.