Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruckenstein, Minna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Automaattisen päätöksenteon inhimillistäminen
Päätös 332993
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Automaattisen päätöksenteon yleistyminen julkisella sektorilla ja yrityksissä tekee siitä yhä kiinteämmän osan ihmisten arkea ja yhteiskuntaa. Automaatiota ajatellaan usein koneiden toimintana, ilman ihmisten aktiivista osallistumista. Ihmiset ovat kuitenkin automaattisen päätöksenteon tukijoita: järjestelmien suunnittelijoina, aineistolähteinä, aineiston tulkitsijoina ja päätösten toimeenpanijoina. Hankkeen päämääränä on automaattisen päätöksenteon inhimillistäminen tekemällä näkyväksi sen ihmisulottuvuuksia teollisen tehokkuus- ja optimointilogiikan sijaan. Tutkimme esimerkkientapausten avulla riskiluokituksia, ihmisten profilointia, vastuun delegointia koneille sekä ihmisten interventioita automaattiseen päätöksentekoon. Tunnistamme automaattiseen päätöksenteon heikkouksia ja vahvuuksia, jotta oppisimme käyttämään konevoimia inhimillisiä ja yhteiskunnallisia päämääriä tukevalla tavalla.