Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Holmberg, Kim
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Altmetriikka tutkimuksen arvioinnissa
Päätös 332961
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 454 080
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkijat käyttävät yhä enemmän sosiaalista mediaa uusien tutkimus mahdollisuuksien löytämiseen, keskusteluihin kollegojen ja laajemman yleisön kanssa, ja jakaakseen tietoa tutkimuksestaan. Nämä verkon tapahtumat jättävät jälkiä jotka voidaan identifioida ja analysoida paljastaakseen milloin, missä, miksi ja miten tutkimustuloksista on keskusteltu eri yleisöjen keskuudessa ja miten tutkimuksella on saattanut olla jonkinlaista vaikutusta yhteiskuntaan, mahdollisesti osoittaen tutkimukseen jolla on ollut enemmän vaikutusta laajempaan yleisöön tiedeyhteisön ulkopuolella. Altmetriikalla tutkitaan näitä jälkiä, olettaen, että ne voivat kertoa jotain uusista tieteellisen kommunikaation tavoista sekä tieteen ja tutkimuksen verkossa saaman huomion käytöstä tieteen vaikuttavuuden arvioinnissa. Tämä projekti tutkii verkkohuomion luomiseen liittyviä tekijöitä ja tapahtumia, lisäten ymmärrystämme altmetriikan käytöstä tieteen vaikuttavuuden arvioinnissa.