Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pantti, Mervi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Digitaaliset media-alustat ja sosiaalinen vastuu
Päätös 332751
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyisessä mediaympäristössä sosiaalisen vastuun ja tilivelvollisuuden vaatimuksia esitetään toistuvasti instituutioille. MAPS tutkii digitaalisten media-alustojen roolia vastuuttamisen prosesseissa erilaisissa globaaleissa konteksteissa. Tutkimus käsitteellistä median ja digitaaliset sosiaalisen median alustat toimijoiksi ja resursseiksi, jotka vaikuttavat vastuuttamiseen liittyvissä valtasuhteissa ja diskursseissa. Projekti hyödyntää vertailevia tutkimusasetelmia sekä digitaalisia menetelmiä yhdistettyinä laadulliseen tutkimukseen selvittääkseen sosiaalisen vastuun muuttuvia dynamiikkoja, käytänteitä ja diskursseja. Lisäksi projekti tutkii, miten alustayrityksiä on vastuutettu hallinnollisten toimijoiden tai kansalaisyhteiskunnan toimesta, ja miten yritykset ovat vastanneet vaateisiin säilyttääkseen legitimiteettinsä. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten media-alustat teknologioina sekaantuvat vastuuttamisen prosesseihin ja siten edistävät tai estävät demokraattista osallistumista.