Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Miettinen, Topi
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Kausaalitutkimus henkilökohtaisen tulonjakoinformaation vaikutuksista
Päätös 332550
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomi kuuluu siihen harvojen maiden joukkoon, jossa tulonjakotiedot ovat laajasti saatavilla. Mitkä ovat avoimen tulonjakoinformaation hyödyt ja haitat? Havainnollistaaksemme kysymystä, opettaja voi ilahtua huomatessaan ansaitsevansa uskomaansa enemmän muihin opettajiin nähden, tai hän saattaa pettyä huomatessaan ansaitsevansa vähemman kuin naapurinsa. Kumpi vertailu vaikuttaa opettajaan enemmän? Miten tieto vaikuttaa opettajan tunteisiin, onnellisuuteen, mieltymyksiin, asenteisiin tai esimerkiksi työnhaku- ja koulutusvalintoihin? Käytämme kokeellisen päätöksentekotutkimuksen, perinteisen kyselytutkimuksen metodeja sekä rekisteriaineistoja vastataksemme mm. näihin kysymyksiin. Kokeellinen metodi yhdistettynä edustaviin otoksiin mahdollistaa edustavien kausaalisten vaikutuksen arvoimisen ja ymmärtämisen. Tutkimuksemme on kansanvälisestikin yksi kattavimmista tutkimuksista alalla ja mahdollistaa akatemisen tutkimuksen sekä talous- ja yhteiskuntapolitiikan kannalta merkittävät löydökset.