Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Miestamo, Matti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Negaatio ja lauseiden yhdistäminen: typologisia ja käyttöpohjaisia näkökulmia
Päätös 332529
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Jokaisessa maailman noin 7000 kielestä voidaan ilmaista kieltoa. Kieltoa on tutkittu paljon, mutta tutkimuksessa on edelleen katvealueita. Niistä yksi on kiellon ja lauseyhdistelmien suhde, joka on tämän tutkimushankkeen aihe. Monissa kielissä on oma kieltorakenne sivulauseita varten ja osa sivulausetyypeistä on itsessään merkitykseltään kielteisiä. Kuitenkin kieltenvälinen vertaileva tieto tällaisista ilmiöistä on jäänyt vähäiseksi. Tutkimuskohteemme vaihtelevat yksittäisistä kielistä tiettyjen alueiden (varsinkin Pohjois-Euraasian ja Euroopan) kieliin ja koko maailman kieliä edustaviin otoksiin. Hyödynnämme paitsi kielioppeja, myös aitoja tekstiaineistoja sekä kielten puhujilta kerättyjä kenttäaineistoja. Näin kielen käyttökontekstit pääsevät osaksi kieltenvälistä vertailua, ja näiden eri näkökulmien yhdistäminen antaa meille kokonaisvaltaisemman ymmärryksen kiellosta kielellisenä ilmiönä.