Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Sökande / Kontakt person Lindström, Jaana
Organisation Institutet för hälsa och välfärd
Projektets titel Data-driven solutions to improve prevention of type 2 diabetes
Beslutnr 332466
Beslutsdatum 27.05.2020
Finansierings period 01.09.2020 - 31.08.2023
Finansiering 285 665
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas