Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ilves, Kristin
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Att överleva Ragnarök: klimatflyktingar i Östersjöområdet under yngre järnålder och tidig medeltid
Päätös 332396
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ragnarök, världars förintelse, som beskrivs i Norröna mytologi, började med den långa vintern. Berättelsen är ett kollektivt minne av de fruktansvärda erfarenheterna av svält, sjukdom, oro och död som följde i spåren av den globala klimatkatastrof som ägde rum i mitten på 500-talet e.Kr. De faktiska händelser som närde myten är väl förankrade i olika typer av oberoende data, där skeendets ödesdigra karaktär understrykes. Katastrofer innebär utan tvekan stora förluster, men i vår tidsålder präglad av klimatångest, så finns det även skäl att belysa framgångssagor i allt kaos. Detta projekt tar avspark i begreppet global klimatkris, och genom tvärvetenskaplig forskning kring Ålandsöarna, så är syftet att påvisa mekanismer, genom vilka en region har blomstrat upp i kölvattnet till en sådan kris, i motsats till nuvarande forskningstrend. Detta angreppssätt kommer inte bara att föra vidare vår förståelse av det förflutna, utan även bidra till samtidens diskussion kring klimatförändringar.