Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Toiviainen, Petri
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Tanssi, synkronisaatio ja prososiaalinen käyttäytyminen
Päätös 332331
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tanssi ja synkronisaatio ovat olennainen osa kaikkia kulttuureja. Tanssin merkityksestä on kuitenkin vähän tietoa: joidenkin tutkimusten mukaan tanssi lisää prososiaalista käyttäytymistä ja ryhmäytymistä, mutta tulokset eivät ole olleet yhteneväisiä. Projektissa tutkitaan tanssia sosiaalisessa kontekstissa uusista näkökulmista. Se tutkii liikekaappausteknologiaa käyttäen koko kehon tanssiliikkeitä ja näiden synkronisaation prososiaalisia vaikutuksia sekä visuaalisen, auditiivisen, motorisen ja tasapainoaisti-informaation merkitystä tanssikokemukselle. Yhdistämällä kehittyneitä kinemaattisia analyysitekniikoita havaintokokeilla kerättyyn tietoon sekä subjektiivisiin ja objektiivisiin prososiaalisuuden mittareihin, projekti pyrkii tuomaan uusia näkökulmia ihmisten sosiaaliseen käyttäytymiseen, tanssin ja musiikin kehityshistoriaan ja synkronisaation roolin ihmisten jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa.