Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Uitto, Minna
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Opettajan työn moninaistuvat suhteet (RELA)
Päätös 332232
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Opettajan työ on muutoksessa. Nykyopettajan työtä kuvaa moniammatillinen yhteistyö ja yhteisopettajuus. Opettajat työskentelevät entistä moninaisimpien oppilasryhmien kanssa, arkkitehtuuriltaan avoimissa kouluissa hyödyntäen työssään eri tavoin teknologiaa. Muuttuneet työolosuhteet vaativat haastamaan aiemman tiedon opettajan työn suhteista. Tutkimusprojekti ”Opettajan työn moninaistuvat suhteet” (RELA) tarkastelee muuttuneiden työolosuhteiden merkitystä opettajan työn suhteiden kannalta ja sitä, miten opettajat jäsentävät näitä suhteita. Kerronnallinen tutkimusaineisto koostuu peruskoulussa työskentelevien opettajien haastatteluista, kenttämuistiinpanoista, taideperustaisista työpajoista sekä opettajien ryhmäkeskusteluista. Projektin suorituspaikka on Oulun yliopisto ja se ajoittuu vuosille 2020–2024. Projektissa tuotetaan uutta ymmärrystä tämän päivän opettajan työn suhteista. Tulosten avulla voidaan tukea opettajia keskellä työnsä moninaistuvia suhteita.