Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nummenmaa, Lauri
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Sosiaalisen ympäristön ja aivojen toiminnan vastavuoroiset suhteet: Rekisteritutkimus 40,000 suomalaisen aivotietokannasta
Päätös 332225
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Sosioekonominen elämänhistoria vaikuttaa ihmisen psyykkiseen ja somaattiseen hyvinvointiin. Koska aivojen terveys vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin ja tunne-elämään, on tärkeää ymmärtää millaiset sosiaalisen ympäristön riskitekijät vaikuttavat aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Tässä projektissa käytämme neuroinformatiikan työkaluja muodostaaksemme suuren tietokannan (n = 40,000) aivojen molekyyli- ja rakennekuvauksista. Aineisto linkitetään sosioekonomisen hyvinvoinnin rekisteriaineistoon. Aivojen kehityksen sosioekonomiset riskitekijät paikannetaan aineistosta latenttien luokkamallien ja koneoppimisalgoritmien avulla. Projekti yhdistelee ainutlaatuisella tavalla sosiaalitieteellistä ja lääketieteellistä kuvantamistutkimusta. Tulokset antavat uutta tietoa aivojen kehityksen sosiaalisista ja biologisista riski-sekä suojaavista tekijöistä. Tulosten avulla voidaan laatia uudenlaisia käytäntöjä jotka edistävät mielenterveyden ylläpitoa ja aivojen kehittymistä läpi elämänkaaren.